Prinsjesdag 2023. Wat verandert er voor jouw portemonnee?

Prinsjesdag is de dag waarop de regering bekendmaakt wat er het komende jaar gaat gebeuren. Dit jaar heeft de regering minder plannen dan normaal, omdat zij demissionair is. Maar er zijn nog steeds belangrijke dingen die gaan veranderen en die invloed hebben op jouw leven.

Hulp voor mensen met weinig geld

De regering wil 2 miljard euro gebruiken om mensen te helpen die niet veel verdienen. Dit is bedoeld om te zorgen dat er niet nog meer mensen arm worden.

Extra geld voor gezinnen met kinderen

Van deze 2 miljard euro gaat veel geld naar gezinnen met kinderen. Het kindgebonden budget neemt voor veel huishoudens toe. Voor het eerste kind wordt het maximale jaarbedrag met 750 euro verhoogd, terwijl het voor het tweede kind of meerdere kinderen met maximaal 883 euro per jaar toeneemt.

Meer ondersteuning bij het betalen van de huur

De huurtoeslag, het geld dat je van de overheid krijgt om je huur te kunnen betalen, gaat omhoog. Concreet kun je rekenen op maximaal 416 euro extra per jaar. Als je nu al huurtoeslag krijgt, kan deze verhoging een fijne meevaller zijn.

Belastingvoordeel als je werkt

Als je een baan hebt, wordt de arbeidskorting hoger. Dit is een korting op de belasting die je betaalt. Deze gaat met 115 euro omhoog. Maar als je veel geld verdient, moet je wel meer belasting gaan betalen. De financiering van de maatregelen komt deels doordat het kabinet besloten heeft de tweede belastingschijf vroeger te laten beginnen. Nu wordt er vanaf een bruto inkomen van 75.625 euro een belastingtarief van 49,5 procent gehanteerd, terwijl dit aanvankelijk pas vanaf 80.263 euro het geval zou zijn.

Extra hulp van de gemeente

Naast al deze veranderingen is er ook specifiek nieuws voor een bepaalde groep mensen. Ongeveer 6.500 huishoudens verdienen nu zo weinig dat ze zelfs minder krijgen dan de bijstand. Als je in zo'n situatie zit, is er goed nieuws. Vanaf volgend jaar kun je een extra geldbedrag krijgen van jouw gemeente. Dit is een nieuwe regeling om te zorgen dat deze mensen niet in nog grotere problemen komen. Dus als je tot deze groep behoort, houd dan goed in de gaten wat jouw gemeente hierover bekendmaakt.

Belasting box 3

De verandering van de belasting voor spaargeld en andere bezittingen komt een jaar later. Ook blijft het heffingsvrijvermogen hetzelfde, namelijk 57.000 euro. De belasting die je moet betalen over je bezittingen wordt ook anders. Eerst zou dit in 2024 33 procent zijn en in 2025 34 procent. Maar nu wordt het in 2024 al 34 procent. Dus je betaalt iets meer belasting over je spaargeld en vermogen.

Energie: wat er verandert

Vanwege het prijsplafond voor energie is de prijs nu beperkt tot € 1,45 per kuub gas en € 0,40 per kWh elektriciteit tot een limiet van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh. Echter, vanaf 2024 vervalt dit plafond, waardoor je energiekosten weer kunnen stijgen. Mensen die niet in staat zijn hun energierekening te betalen, kunnen ook tot en met maart 2024 een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Veranderingen in de zorg

De kosten voor de zorg gaan omhoog, en dit heeft invloed op iedereen. Zo gaat de premie voor de basiszorgverzekering omhoog. In 2024 gaat de premie van de basisverzekering met ongeveer 12 euro per maand omhoog. Hierdoor wordt de totale zorgpremie in 2024 gemiddeld 149 euro per maand. Let op, dit is een schatting van de overheid. De echte premies worden later dit jaar bekendgemaakt door de zorgverzekeraars zelf. In 2024 wordt de zorgtoeslag maximaal 127 euro per maand. 

Vrijstelling voor kleine bedrijven

Als je als kleine ondernemer aan bepaalde regels voldoet, krijg je een korting op je winst voor de belasting. Tot nu toe was deze korting 14 procent. Maar vanaf 2024 wordt dit 12,7 procent. Een maatregel uit het vorige Belastingplan was al een verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek van 5.030 euro naar 3.750 euro. Per saldo levert dit een nadeel op ten opzichte van 2023.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 21-09-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.